Love Plant

เริ่มต้นง่ายๆ ทานอาหาร อย่าให้เหลือ

ต้นไม้น้ำ ลานไพลิน ลูบใบหอมกลิ่นลาเว็นเดอร์ (ผักขะแยง? Balloon Vine)

ลานไพลิน (ผักขะแยง) เป็น ต้นไม้น้ำ กระถางละ 30-40 บาท ใบเล็กๆ สีเขียว ดอกสีม่วง
คนขายบอกให้เอามือลูบที่ใบ จะมีกลิ่นคล้าย ลาเว็นเดอร์ หอมติดมือ
จึงพากลับมาบ้าน 1+2 กระถาง (ชื่อ “ลานไพลิน” คล้าย “ลานแพ” ซึ่งปลูกลงดิน) 

ซื้อมาลอง 1 กระถาง เมื่อ 5 กพ. 2555
ปลูกไปๆ กิ่งก้านตรงกลางค่อยๆ หายไปทั้งหย่อม ทรงพุ่มกลายเป็นโล้นโบ๋วตรงกลาง
(ไม่รู้ว่า โดนแดดมากไปหรือเปล่า?)
คิดว่าจะไม่รอด ตอนนี้ก็ค่อยๆ กลับมางาม แต่ยังไม่ดกดังเดิม
12 กพ. ซื้ออีก 2 กระถาง เป็นพุ่มเป็นทรงดีอยู่

จำได้แค่ว่าชื่อ ต้นไม้น้ำ
เห็นอืกครั้ง ตอนไปอบรม(ครั้งที่ 2) กับคุณ Prince (นคร)
ปลูกมือใหม่ ให้ใจเป็นสุข 28 เมษายน 2555
ถึงทราบว่า ชื่อ ผักขะแยง ทานได้ มีกลิ่นฉุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10 May 2012 by in Eat, Other Benefit, Scented Plant and tagged .
%d bloggers like this: