Love Plant

เริ่มต้นง่ายๆ ทานอาหาร อย่าให้เหลือ

สารซักฟอก vs สบู่

เรื่องและภาพ โดย นางสาว ก.
นิตยสาร สารคดี ฉบับ 325

สรุปว่า ใช้สบู่ก้อน จะดีกว่า สารซักฟอกที่เป็นของเหลว
เพราะมักใส่สารเคมี อาทิ SLS (Sodium Lauryl Sulfate), SLES หรือ N70, PolyEthelene Glycol, Paraben, Fragrance ฯลฯ ซึ่งเป็นสารซักฟอกราคาถูก เสี่ยงต่อการปนเปื้อนด้วยสารก่อมะเร็ง และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ 

สงสัยว่า แล้วมี แชมพู สบู่เหลว น้ำยาล้างจาน ยี่ห้อใดบ้าง ที่ไม่ใช้สารเหล่านี้ มีไหม?
แล้ว ใช้สารอะไรทดแทน?

บทความนี้ใช้ นามแฝง ไม่รู้ว่า นางสาว ก. เป็นใครเหมือนกัน
ควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสารซักฟอก:

 ข้อมูล SLS, SLES บนเว็บต่างประเทศ:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10 May 2012 by in Beware, Resources and tagged , , .
%d bloggers like this: