Love Plant

เริ่มต้นง่ายๆ ทานอาหาร อย่าให้เหลือ

“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา บทความโดย ThaiPublica.org

นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

“มูลนิธิข้าวขวัญ” ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว และระบบการปลูกข้าวถูกวิธี ให้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ และปลอดสารเคมี ชาวนาที่ทำตามวิธีของมูลนิธิข้าวขวัญได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา 2 คน คือ ชัยพร พรหมพันธุ์ ปี 2538 และทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปี 2549

ที่สำคัญกว่ารางวัลเกษตรกรดีเด่นคือ ทำให้ชาวนาที่เคยยากจน กลายเป็นชาวนารวย “ชัยพร พรหมพันธ์” คือตัวอย่างที่ชัดเจน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผ่านสื่อต่างๆ มากมาย แต่ทำไมชาวนาจำนวนมากไม่ยอมเปลี่ยนวิถีการทำนาให้ถูกวิธีตามวิถีของมูลนิธิข้าวขวัญ ทั้งที่เห็นชัดเจนว่า ทำแล้วชีวิตมั่นคงขึ้น

อ่านรายละเอียดได้ที่ 

 1. “เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา(1) : กว่าจะมาเป็นมูลนิธิข้าวขวัญ – โรงเรียนชาวนา
  http://thaipublica.org/2012/05/deja-siripat-1/
 2. “เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (2): “ทำนาผิดวิธี” อนาคต “สิ้นนา สิ้นชาติ”
  http://thaipublica.org/2012/05/deja-siripat-2/
 3. “เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (3): การเมืองเรื่องข้าวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
  http://thaipublica.org/2012/05/deja-siripat-3/
 4. ทรูปลูกปัญญา: เดชา ศิริภัทร ลูกศิษย์ของข้าว ครูของชาวนา
  http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_detail.php?cms_id=11772
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 12 August 2012 by in Resources and tagged , , .
%d bloggers like this: