Love Plant

เริ่มต้นง่ายๆ ทานอาหาร อย่าให้เหลือ

องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน (2554)

องค์ความรู้และภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน 2554

หนังสือ “องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน”
ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พศ. 2554
โดย กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
220 หน้า รวมปก
ดาวน์โหลดได้ที่  http://soft2.me/e-book-
หรือ http://www.mediafire.com/?pyeeiw91vx8qaam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 14 September 2012 by in Resources and tagged , , .
%d bloggers like this: